Privacyverklaring A-Broad Sessions & Recordings

A-Broad Sessions & Recordings spant zich in om jouw privacy te respecteren. Dit privacy document beschrijft welke persoonlijke gegevens we verzamelen en wat we met die gegevens doen. Verder staat hier beschreven wat we allemaal doen om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van jouw gegevens en hoe je kunt aangeven waar we jouw gegevens voor mogen gebruiken. Ook staat hier wat je moet doen om je gegevens bij te werken en wat te doen als je geen e-mail meer van ons wilt ontvangen. Je kunt ook lezen waar je terecht kunt met vragen over privacy. A-Broad Sessions & Recordings neemt jouw privacy zeer serieus en behandelt jouw gegevens daarom uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat A-Broad Sessions & Recordings zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de AVG.

Welke persoonsgegevens bewaart A-Broad Sessions & Recordings van jou?
Wanneer je je inschrijft voor een repetitie, opname en/of een workshop via deze website of anders, zijn wij gerechtigd persoonsgegevens op te slaan. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens die wij van u kunnen verwerken: NAW-gegevens, geboortedatum- en plaats, telefoonnummer, emailadres en IP-adres.

Wat doet A-Broad Sessions & Recordings met jouw gegevens?

A-Broad Sessions & Recordings gebruikt jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • om jouw aanmelding voor een activiteit van A-Broad Sessions & Recordings te verwerken en je daarover te kunnen informeren
 • om een eventuele nieuwsbrief van A-Broad Sessions & Recordings te kunnen versturen, mits je je daarvoor hebt aangemeld
 • voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden (waaronder klanttevredenheidsonderzoek)
 • om uitvoering te kunnen geven aan op A-Broad Sessions & Recordings van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

Hoe lang bewaard A-Broad Sessions & Recordings mijn gegevens?
A-Broad Sessions & Recordings bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Indien je gedurende 7 jaar niet mee hebt gedaan aan een van onze activiteiten of een van onze events hebt bezocht worden je gegevens verwijderd uit onze systemen. Gegevens van personen die zich hebben aangemeld voor onze nieuwsbrief worden bewaard tot na het moment dat zij zich afmelden. De gegevens worden daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden.

Geeft A-Broad Sessions & Recordings de verkregen informatie aan derden door?
A-Broad Sessions & Recordings geeft geen persoonlijke informatie van haar deelnemers/bezoekers door aan andere partijen.  A-Broad Sessions & Recordings (en haar leveranciers) hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen verlies, vernietiging of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden de ontvangen persoonsgegevens bijvoorbeeld opgeslagen op beveiligde servers.

Ontvang ik Nieuwsbrieven van A-Broad Sessions & Recordings?
Je ontvangt alleen digitale nieuwsbrieven van A-Broad Sessions & Recordings als jij ons je e-mailadres hebt gegeven en als je hebt aangegeven het op prijs te stellen om op deze manier informatie van ons te ontvangen. Deze dienst kun je op ieder moment opzeggen.  Je e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Wat doet A-Broad Sessions & Recordings ter bescherming van persoonlijke gegevens?
We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. We voorzien in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens in ons bezit te voorkomen. We stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens in ons bezit afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s.

Wat doet A-Broad Sessions & Recordings met Cookies?
A-Broad Sessions & Recordings kan bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de site voor jou gemakkelijker te maken. Bijvoorbeeld door je te herkennen als je een volgende keer op de site langskomt. Je kunt deze cookies van je computer verwijderen in de voorkeuren van je browser.

Links
Op de site tref je een aantal links aan naar andere websites. A-Broad Sessions & Recordings kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Wij raden je ten sterkste aan de betreffende privacybepalingen van andere sites en/of bronnen altijd goed te lezen voordat je aldaar enige persoonsgegevens verstrekt.

Wat doet A-Broad Sessions & Recordings met Social media cookies?
Op deze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, YouTube, Soundcloud, Instagram en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, YouTube, Soundcloud, Instagram en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. A-Broad Sessions & Recordings heeft daar geen invloed op.

Wat doet A-Broad Sessions & Recordings met de gegevens die we verkrijgen via Social media
A-Broad Sessions & Recordings gaat graag, via eigen social media kanalen, in dialoog met klanten, gebruikers van onze diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. A-Broad Sessions & Recordings volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en Instagram.

Hierbij spant A-Broad Sessions & Recordings zich in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. A-Broad Sessions & Recordings behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, A-Broad Sessions & Recordings (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met deze privacyverklaring worden verwerkt. A-Broad Sessions & Recordings is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. 

Wat doet A-Broad Sessions & Recordings met foto’s die tijdens de activiteiten gemaakt worden?
Tijdens activiteiten en events worden regelmatig foto’s en/of video´s gemaakt. Deze foto’s worden onder meer gebruikt op onze website en onze social media kanalen. Gezien het grote aantal foto’s en de vele gezichten op deze foto’s is het in de regel niet mogelijk iedereen van te voren om toestemming te vragen voor publicatie.  A-Broad Sessions & Recordings gaat echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht een deelnemer of ouder/voogd desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto, dan zal deze op diens verzoek binnen 48 uur (indien mogelijk) verwijderd worden. Bezwaar kun je maken door een email te sturen naar info@a-broad.nl of ons te bellen op 076-7370331.

Onze foto richtlijnen:

 • Als deelnemers of personeelsleden niet gefotografeerd willen/mogen worden, dan wordt dit gerespecteerd.
 • Wanneer deelnemers of personeelsleden expliciet gevraagd wordt mee te werken aan het maken van foto’s voor publiciteitsmateriaal zoals folders of video-opnamen, laat A-Broad Sessions & Recordings de deelnemers (16+ jaar) of ouders/voogd (deelnemers 16- jaar) een verklaring ondertekenen waarmee toestemming voor publicatie gegeven wordt.
 • A-Broad Sessions & Recordings zorgt ervoor dat de publicatie van foto’s waarop personen herkenbaar zijn afgebeeld op geen enkele manier schadelijk kan zijn voor deze personen.
 • Wanneer een persoon bezwaar heeft tegen het gebruik van de foto, wordt deze binnen 48 uur (indien mogelijk) verwijderd.
 • A-Broad Sessions & Recordings respecteert de auteursrechten van de fotograaf door de naam van de fotograaf te vermelden.

Hoe werkt A-Broad Sessions & Recordings haar privacy document bij?
Dit privacy document kan regelmatig worden bijgewerkt om die veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als wij wijzigingen aanbrengen in dit document, kun je aan de datum die erboven staat zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in dit privacy document aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al jouw gegevens. Als je onze website bezoekt, ga je akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van dit privacy document. Als je in de toekomst deze website bezoekt en het privacy document gewijzigd is, ga je akkoord met de gewijzigde versie van het privacy document. We behouden ons het recht voor om het privacy document te allen tijde te wijzigen.

Heb ik inzage en kan ik mijn persoonsgegevens wijzigen?
Wanneer je vragen hebt of je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jouw hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • Inzage in en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die we van jouw hebben
 • Het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van jouw persoonsgegevens
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Intrekken van toestemming voor het gebruiken en bewerken van jouw persoonsgegevens
 • Jouw gegevens anonimiseren of zodanig verwijderen dat deze niet meer herleidbaar zijn tot jouw als persoon.
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van jouw persoonsgegevens zoals: – het volgen van jouw bezoek op onze website (tracking) – het gebruiken van jouw aankoopgegevens en voorkeuren om je specifieke informatie te kunnen sturen

Functionaris voor gegevensbescherming
A-Broad Sessions & Recordings  heeft een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming is Paul Visser en is bereikbaar per e-mail op paul@a-broad.nl en per telefoon 076-7370331 voor al je vragen en verzoeken.

Hoe kan ik contact opnemen met A-Broad Sessions & Recordings?
Als je wilt dat we jouw adresgegevens bijwerken, dat we je naam uit ons bestand halen of wil je weten welke gegevens we van je hebben bewaard neem dan contact op met ons via onderstaande contactgegevens:

A-Broad Sessions & Recordings

Liniestraat 27

4816BG Breda

info@a-broad.nl

WhatsApp chat